Xem tất cả 6 kết quả

16.100.000 

Model: GKH18K3BI

Công suất: 18.000 btu

Loại : Một chiều

Thương Hiệu: Gree

Xuất Sứ: Trung Quốc

Bảo Hành: 36 tháng

19.900.000 

Model: GKH24K3BI

Công suất: 24.000 btu

Loại : Một chiều

Thương Hiệu: Gree

Xuất Sứ: Trung Quốc

Bảo Hành: 36 tháng

26.850.000 

Model: GKH30K3BI

Công suất: 30.000 btu

Loại : Một chiều

Thương Hiệu: Gree

Xuất Sứ: Trung Quốc

Bảo Hành: 36 tháng

30.550.000 

Model: GKH36K3BI

Công suất: 36.000 btu

Loại : Một chiều

Thương Hiệu: Gree

Xuất Sứ: Trung Quốc

Bảo Hành: 36 tháng

32.000.000 

Model: GKH42K3BI

Công suất: 42.000 btu

Loại : Một chiều

Thương Hiệu: Gree

Xuất Sứ: Trung Quốc

Bảo Hành: 36 tháng

35.500.000 

Model: GKH48K3BI

Công suất: 48.000 btu

Loại : Một chiều

Thương Hiệu: Gree

Xuất Sứ: Trung Quốc

Bảo Hành: 36 tháng