Xem tất cả 6 kết quả

27.250.000 

Model: D28DB4H5

Công suất: 25.160 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu: Panasonic

Xuất Sứ: Malaysia

Bảo Hành: 12 tháng

31.950.000 

Model: D34DB4H5

Công suất: 34.400 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu: Panasonic

Xuất Sứ: Malaysia

Bảo Hành: 12 tháng

33.700.000 

Model: D43DB4H5

Công suất: 43.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu: Panasonic

Xuất Sứ: Malaysia

Bảo Hành: 12 tháng

38.300.000 

Model: D50DB4H5

Công suất: 46.400 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu: Panasonic

Xuất Sứ: Malaysia

Bảo Hành: 12 tháng

18.250.000 

Model: PC18DB4H

Công suất: 18.400 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu: Panasonic

Xuất Sứ: Malaysia

Bảo Hành: 12 tháng

21.500.000 

Model: PC24DB4H

Công suất: 24.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu: Panasonic

Xuất Sứ: Malaysia

Bảo Hành: 12 tháng