Hiển thị 41–60 trong 92 kết quả

32.750.000 

Model: CC50

Công suất: 50.000 btu

Loại : Một chiều

Thương Hiệu: Funiki

Xuất Sứ: Việt Nam

Bảo Hành: 30 tháng

16.000.000 

Model: CC18

Công suất: 18.000 btu

Loại : Một chiều

Thương Hiệu: Funiki

Xuất Sứ: Việt Nam

Bảo Hành: 30 tháng

17.000.000 

Model: CH18

Công suất: 18.000 btu

Loại : Hai chiều

Thương Hiệu: Funiki

Xuất Sứ: Việt Nam

Bảo Hành: 30 tháng

20.200.000 

Model: CH24

Công suất: 24.000 btu

Loại : Hai chiều

Thương Hiệu: Funiki

Xuất Sứ: Việt Nam

Bảo Hành: 30 tháng

21.300.000 

Model: CH27

Công suất: 27.000 btu

Loại : Hai chiều

Thương Hiệu: Funiki

Xuất Sứ: Việt Nam

Bảo Hành: 30 tháng

28.500.000 

Model: CH36

Công suất: 36.000 btu

Loại : Hai chiều

Thương Hiệu: Funiki

Xuất Sứ: Việt Nam

Bảo Hành: 30 tháng

35.750.000 

Model: CH50

Công suất: 50.000 btu

Loại : Hai chiều

Thương Hiệu: Funiki

Xuất Sứ: Việt Nam

Bảo Hành: 30 tháng

16.100.000 

Model: GKH18K3BI

Công suất: 18.000 btu

Loại : Một chiều

Thương Hiệu: Gree

Xuất Sứ: Trung Quốc

Bảo Hành: 36 tháng

19.900.000 

Model: GKH24K3BI

Công suất: 24.000 btu

Loại : Một chiều

Thương Hiệu: Gree

Xuất Sứ: Trung Quốc

Bảo Hành: 36 tháng

26.850.000 

Model: GKH30K3BI

Công suất: 30.000 btu

Loại : Một chiều

Thương Hiệu: Gree

Xuất Sứ: Trung Quốc

Bảo Hành: 36 tháng

30.550.000 

Model: GKH36K3BI

Công suất: 36.000 btu

Loại : Một chiều

Thương Hiệu: Gree

Xuất Sứ: Trung Quốc

Bảo Hành: 36 tháng

32.000.000 

Model: GKH42K3BI

Công suất: 42.000 btu

Loại : Một chiều

Thương Hiệu: Gree

Xuất Sứ: Trung Quốc

Bảo Hành: 36 tháng

35.500.000 

Model: GKH48K3BI

Công suất: 48.000 btu

Loại : Một chiều

Thương Hiệu: Gree

Xuất Sứ: Trung Quốc

Bảo Hành: 36 tháng

16.850.000 

Model: GKH18K3BI

Công suất: 18.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu: Gree

Xuất Sứ: Trung Quốc

Bảo Hành: 36 tháng

20.800.000 

Model: ATNQ18GPLE6

Công suất: 18.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu: LG

Xuất Sứ: Thai Lan

Bảo Hành: 12 tháng

23.000.000 

Model: ATNQ24GPLE6

Công suất: 24.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu: LG

Xuất Sứ: Thai Lan

Bảo Hành: 12 tháng

30.100.000 

Model: ATNQ36GNLE6

Công suất: 36.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu: LG

Xuất Sứ: Thai Lan

Bảo Hành: 12 tháng

34.600.000 

Model: ATNQ48GMLE6

Công suất: 48.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu: LG

Xuất Sứ: Thai Lan

Bảo Hành: 12 tháng

15.150.000 

Model: MCD-18CR

Công suất: 18.000 btu

Loại : Một chiều

Thương Hiệu: Midea

Xuất Sứ: Việt Nam

Bảo Hành: 24 tháng

19.500.000 

Model: MCD-28CR

Công suất: 28.000 btu

Loại : Một chiều

Thương Hiệu: Midea

Xuất Sứ: Việt Nam

Bảo Hành: 24 tháng