Xem tất cả 8 kết quả

6.550.000 

Model: NS-A12TL

Công suất: 12.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu : Nagakawa

Xuất Sứ: Indonesia

Bảo Hành: 24 tháng

9.450.000 

Model: NS-A18TL

Công suất: 18.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu : Nagakawa

Xuất Sứ: Indonesia

Bảo Hành: 24 tháng

12.900.000 

Model: NS-A24TL

Công suất: 24.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu : Nagakawa

Xuất Sứ: Indonesia

Bảo Hành: 24 tháng

5.250.000 

Model: NS-A09TL

Công suất: 9.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu : Nagakawa

Xuất Sứ: Indonesia

Bảo Hành: 24 tháng

5.850.000 

Model: NS-C12TL

Công suất: 12.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu : Nagakawa

Xuất Sứ: Indonesia

Bảo Hành: 24 tháng

8.900.000 

Model: NS-C18TL

Công suất: 18.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu : Nagakawa

Xuất Sứ: Indonesia

Bảo Hành: 24 tháng

12.050.000 

Model: NS-C24TL

Công suất: 24.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu : Nagakawa

Xuất Sứ: Indonesia

Bảo Hành: 24 tháng

4.450.000 

Model: NS-C09TL

Công suất: 9.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu : Nagakawa

Xuất Sứ: Indonesia

Bảo Hành: 24 tháng