Xem tất cả 8 kết quả

16.300.000 

Model: CC-18TL22

Công suất: 18.000 btu

Loại : Một chiều

Thương Hiệu: Casper

Xuất Sứ: Thái Lan

Bảo Hành: 24 tháng

19.950.000 

Model: CC-28TL22

Công suất: 28.000 btu

Loại : Một chiều

Thương Hiệu: Casper

Xuất Sứ: Thái Lan

Bảo Hành: 24tháng

25.700.000 

Model: CC-36TL22

Công suất: 36.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu: Casper

Xuất Xứ: Thái Lan

Bảo Hành: 24 tháng

32.100.000 

Model: CC-50TL22

Công suất: 50.000 btu

Loại : Một chiều

Thương Hiệu: Casper

Xuất Sứ: Thái Lan

Bảo Hành: 24 tháng

18.000.000 

Model: CH-18TL22

Công suất: 18.000 btu

Loại : Hai chiều

Thương Hiệu: Casper

Xuất Sứ: Thái Lan

Bảo Hành: 24 tháng

26.200.000 

Model: CH-28TL22

Công suất: 28.000 btu

Loại : Hai chiều

Thương Hiệu: Casper

Xuất Sứ: Thái Lan

Bảo Hành: 24 tháng

27.300.000 

Model: CH-36TL22

Công suất: 36.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu: Casper

Xuất Sứ: Thái Lan

Bảo Hành: 24 tháng

33.950.000 

Model: CH-50TL22

Công suất: 50.000 btu

Loại : Hai chiều

Thương Hiệu: Casper

Xuất Sứ: Thái Lan

Bảo Hành: 24 tháng