Xem tất cả 4 kết quả

15.550.000 

Model: CC18MMC

Công suất: 18.000 btu

Loại : Một chiều

Thương Hiệu: Funiki

Xuất Sứ: Malaysia

Bảo Hành: 30 tháng

17.950.000 

Model: CC24MMC

Công suất: 24.000 btu

Loại : Một chiều

Thương Hiệu: Funiki

Xuất Sứ: Malaysia

Bảo Hành: 30 tháng

24.400.000 

Model: CC36MMC

Công suất: 36.000 btu

Loại : Một chiều

Thương Hiệu: Funiki

Xuất Sứ: Malaysia

Bảo Hành: 30 tháng

30.600.000 

Model: CC50MMC

Công suất: 50.000 btu

Loại : Một chiều

Thương Hiệu: Funiki

Xuất Sứ: Malaysia

Bảo Hành: 30 tháng