Xem tất cả 8 kết quả

15.850.000 

Model:MCA3-18CRN1

Công suất: 18.000 btu

Loại : Một chiều

Thương Hiệu: Midea

Xuất Xứ: Việt Nam

Bảo Hành: 24 tháng

20.700.000 

Model:MCD-28CRN1

Công suất: 28.000 btu

Loại : Một chiều

Thương Hiệu: Midea

Xuất Xứ: Việt Nam

Bảo Hành: 24 tháng

28.400.000 

Model:MCD-36CRN1-R

Công suất: 36.000 btu

Loại : Một chiều

Thương Hiệu: Midea

Xuất Xứ: Việt Nam

Bảo Hành: 24 tháng

30.300.000 

Model:MCD-50CRN1

Công suất: 50.000 btu

Loại : Một chiều

Thương Hiệu: Midea

Xuất Xứ: Việt Nam

Bảo Hành: 24 tháng

17.150.000 

Model:MCA3-18HRN1

Công suất: 18.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu: Midea

Xuất Xứ: Việt Nam

Bảo Hành: 24 tháng

30.100.000 

Model:MCD-36HRN1-R

Công suất: 36.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu: Midea

Xuất Xứ: Việt Nam

Bảo Hành: 24 tháng

22.350.000 

Model:MCD-28HRN1

Công suất: 28.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu: Midea

Xuất Xứ: Việt Nam

Bảo Hành: 24 tháng

31.400.000 

Model:MCD-50HRN1

Công suất: 50.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu: Midea

Xuất Xứ: Việt Nam

Bảo Hành: 24 tháng