Xem tất cả 4 kết quả

13.950.000 

Model: NT-C18R1M03

Công suất: 18.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu : Nagakawa

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 24 tháng

19.150.000 

Model: NT-C28R1M03

Công suất: 28.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu : Nagakawa

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 24 tháng

26.950.000 

Model: NT-C50R1M03

Công suất: 50.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu : Nagakawa

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 24 tháng

25.050.000 

Model: NT-C36R1M03

Công suất: 36.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu: Nagakawa

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 24 tháng