Xem tất cả 16 kết quả

19.800.000 

Model:S-18PU1H5/U-18PV1H5

Công suất: 18.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu: Panasonic

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 12 tháng

23.400.000 

Model:S-22PU1H5/U-22PV1H5

Công suất: 22.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu:Panasonic

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 12 tháng

25.100.000 

Model:S-25PU1H5B/U-25PN1H5

Công suất: 25.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu: Panasonic

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 12 tháng

31.250.000 

Model:S-30PU1H5/U-30PV1H5

Công suất: 30.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu:Panasonic

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 12 tháng

31.600.000 

Model:S-36PU1H5B/U-36PN1H8

Công suất: 36.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu:Panasonic

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 12 tháng

33.000.000 

Model:S-42PU1H5B/U-42PN1H8

Công suất: 42.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu:Panasonic

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 12 tháng

36.750.000 

Model:S-50PU1H5B/U-50PN1H8

Công suất: 48.500 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu:Panasonic

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 12 tháng

29.300.000 

Model:S-28PU1H5/U-28PV1H5

Công suất: 28.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu:Panasonic

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 12 tháng

24.600.000 

Model:S-18PU2H5-8/U-18PS2H5-8

Công suất: 17.100 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu:Panasonic

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 12 tháng

30.450.000 

Model:S-21PU2H5-8/U-21PS2H5-8

Công suất: 20.500 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu:Panasonic

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 12 tháng

31.750.000 

Model:S-24PU2H5-8/U-24PS2H5-8

Công suất: 24.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu:Panasonic

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 12 tháng

34.750.000 

Model:S-28PU1H5/U-28PV1H5

Công suất: 30.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu:Panasonic

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 12 tháng

37.700.000 

Model:S-34PU2H5-8/U-34PS2H5-8

Công suất: 34.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu:Panasonic

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 12 tháng

41.200.000 

Model:S-43PU2H5-8/U-43PS2H5-8

Công suất: 43.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu:Panasonic

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 12 tháng

44.950.000 

Model:S-48PU2H5-8/U-48PS2H5-8

Công suất: 48.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu:Panasonic

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 12 tháng

31.200.000 

Model:S-30PU1H5B/U-30PN1H8

Công suất: 30.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu:Panasonic

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 12 tháng