Xem tất cả 16 kết quả

Điều hòa thương hiệu Hàn Quốc

4.550.000 

Model: DR09-SKC

Công suất: 9.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu: Dairry

Xuất Sứ: Indonesia

Bảo Hành: 3 năm

5.600.000 

Model: DR12-SKC

Công suất: 12.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu: Dairry

Xuất Sứ: Indonesia

Bảo Hành: 3 năm

8.750.000 

Model: DR18-SKC

Công suất: 18.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu: Dairry

Xuất Sứ: Indonesia

Bảo Hành: 3 năm

12.350.000 

Model: DR24-SKC

Công suất: 24.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu: Dairry

Xuất Sứ: Indonesia

Bảo Hành: 3 năm

5.950.000 

Model: i-DR09LKC

Công suất: 9.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu: Dairry

Xuất Sứ: Indonesia

Bảo Hành: 1 năm

6.950.000 

Model: i-DR12LKC

Công suất: 12.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu: Dairry

Xuất Sứ: Indonesia

Bảo Hành: 1 năm

12.550.000 

Model: i-DR18LKC

Công suất: 18.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu: Dairry

Xuất Sứ: Indonesia

Bảo Hành: 1 năm

15.000.000 

Model: i-DR24LKC

Công suất: 24.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu: Dairry

Xuất Sứ: Indonesia

Bảo Hành: 1 năm

5.550.000 

Model: DR09-KH

Công suất: 9.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu: Dairry

Xuất Sứ: Indonesia

Bảo Hành: 3 năm

6.850.000 

Model: DR12-KH

Công suất: 12.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu: Dairry

Xuất Sứ: Indonesia

Bảo Hành: 3 năm

10.400.000 

Model: DR18-KH

Công suất: 18.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu: Dairry

Xuất Sứ: Indonesia

Bảo Hành: 3 năm

13.200.000 

Model: DR24-KH

Công suất: 24.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu: Dairry

Xuất Sứ: Indonesia

Bảo Hành: 3 năm

7.150.000 

Model: i-DR09KH

Công suất: 9.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu: Dairry

Xuất Sứ: Indonesia

Bảo Hành: 3 năm

7.700.000 

Model: i-DR12KH

Công suất: 12.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu: Dairry

Xuất Sứ: Indonesia

Bảo Hành: 3 năm

12.400.000 

Model: i-DR18KH

Công suất: 18.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu: Dairry

Xuất Sứ: Indonesia

Bảo Hành: 3 năm

14.800.000 

Model: i-DR24KH

Công suất: 24.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu: Dairry

Xuất Sứ: Indonesia

Bảo Hành: 3 năm