Xem tất cả 8 kết quả

Điều hòa nhập khẩu Indonesia

5.550.000 

Model: DR09-KH

Công suất: 9.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu: Dairry

Xuất Sứ: Indonesia

Bảo Hành: 3 năm

6.650.000 

Model: DR12-KH

Công suất: 12.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu: Dairry

Xuất Sứ: Indonesia

Bảo Hành: 3 năm

9.800.000 

Model: DR18-KH

Công suất: 18.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu: Dairry

Xuất Sứ: Indonesia

Bảo Hành: 3 năm

13.200.000 

Model: DR24-KH

Công suất: 24.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu: Dairry

Xuất Sứ: Indonesia

Bảo Hành: 3 năm

7.150.000 

Model: i-DR09KH

Công suất: 9.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu: Dairry

Xuất Sứ: Indonesia

Bảo Hành: 3 năm

7.700.000 

Model: i-DR12KH

Công suất: 12.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu: Dairry

Xuất Sứ: Indonesia

Bảo Hành: 3 năm

12.400.000 

Model: i-DR18KH

Công suất: 18.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu: Dairry

Xuất Sứ: Indonesia

Bảo Hành: 3 năm

14.800.000 

Model: i-DR24KH

Công suất: 24.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu: Dairry

Xuất Sứ: Indonesia

Bảo Hành: 3 năm