Xem tất cả 4 kết quả

5.050.000 

Model: HSH10TMU

Công suất: 9.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu : Funiki

Xuất Sứ: Malaysia

Bảo Hành: 24 tháng

6.160.000 

Model: HSH12TMU

Công suất: 12.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu : Funiki

Xuất Sứ: Malaysia

Bảo Hành: 24 tháng

9.700.000 

Model: HSH18TMU

Công suất: 18.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu : Funiki

Xuất Sứ: Malaysia

Bảo Hành: 24 tháng

12.750.000 

Model: SH24MMC2

Công suất: 24.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu : Funiki

Xuất Sứ: Malaysia

Bảo Hành: 24 tháng