Xem tất cả 4 kết quả

9.000.000 

Model: B10END1

Công suất: 9.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu :LG

Xuất Sứ: Thai Lan

Bảo Hành: 24 tháng

10.150.000 

Model: B13END1

Công suất: 12.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu :LG

Xuất Sứ: Thai Lan

Bảo Hành: 24 tháng

16.900.000 

Model: B18END1

Công suất: 18.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu :LG

Xuất Sứ: Thai Lan

Bảo Hành: 24 tháng

19.700.000 

Model: B24END1

Công suất: 24.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu :LG

Xuất Sứ: Thai Lan

Bảo Hành: 24 tháng