Xem tất cả 8 kết quả

10.100.000 

Model: SRK/SRC25ZSPS-S5

Công suất: 9.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu:Mitsubishi Heavy

Xuất Sứ: Thai Lan

Bảo Hành: 24 tháng

12.300.000 

Model: SRK/SRC35ZSPS-S5

Công suất: 12.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu:Mitsubishi Heavy

Xuất Sứ: Thai Lan

Bảo Hành: 24 tháng

18.100.000 

Model: SRK/SRC45ZSPS-S5

Công suất: 18.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu:Mitsubishi Heavy

Xuất Sứ: Thai Lan

Bảo Hành: 24 tháng

13.080.000 

Model: SRK/SRC25ZSS-W5

Công suất: 9.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu:Mitsubishi Heavy

Gas: R32

Xuất Sứ: Thai Lan

Bảo Hành: 24 tháng

15.580.000 

Model: SRK/SRC35ZSS-W5

Công suất: 12.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu:Mitsubishi Heavy

Xuất Sứ: Thai Lan

Bảo Hành: 24 tháng

22.300.000 

Model: SRK50ZSS-W5

Công suất: 18.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu:Mitsubishi Heavy

Xuất Sứ: Thai Lan

Bảo Hành: 24 tháng

12.800.000 

Model: SRK/SRC25ZS-S

Công suất: 9.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu:Mitsubishi Heavy

Xuất Sứ: Thai Lan

Bảo Hành: 24 tháng

32.350.000 

Model: SRK/SRC71ZRS-W5

Công suất: 24.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu:Mitsubishi Heavy

Xuất Sứ: Thai Lan

Bảo Hành: 24 tháng