Xem tất cả 8 kết quả

4.250.000 

Model: NS-C09R1M05

Công suất: 9.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu : Nagakawa

Xuất Sứ: Malaysia

Bảo Hành: 24 tháng

5.450.000 

Model: NS-C12R1M05

Công suất: 12.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu :Nagakawa

Xuất Sứ: Malaysia

Bảo Hành: 24 tháng

8.400.000 

Model: NS-C18R1M05

Công suất: 18.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu :Nagakawa

Xuất Sứ: Indonesia

Bảo Hành: 24 tháng

11.250.000 

Model: NS-C24R1M05

Công suất: 24.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu :Nagakawa

Xuất Sứ: Malaysia

Bảo Hành: 24 tháng

4.650.000 

Model: NS-A09R1M05

Công suất: 9.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu :Nagakawa

Xuất Sứ: Malaysia

Bảo Hành: 24 tháng

5.990.000 

Model: NS-A12R1M05

Công suất: 12.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu :Nagakawa

Xuất Sứ: Malaysia

Bảo Hành: 24 tháng

8.800.000 

Model: NS-A18R1M05

Công suất: 18.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu :Nagakawa

Xuất Sứ: Malaysia

Bảo Hành: 24 tháng

11.850.000 

Model: NS-A24R1M05

Công suất: 24.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu :Nagakawa

Xuất Sứ: Malaysia

Bảo Hành: 24 tháng