Xem tất cả 4 kết quả

4.400.000 

Model: NS-C09R2T30

Công suất: 9.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu : Nagakawa

Xuất Sứ: Malaysia

Bảo Hành: 24 tháng

5.400.000 

Model: NS-C12R2T30

Công suất: 12.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu :Nagakawa

Xuất Sứ: Malaysia

Bảo Hành: 24 tháng

8.650.000 

Model: NS-C09R2T30

Công suất: 18.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu :Nagakawa

Xuất Sứ: Indonesia

Bảo Hành: 24 tháng

12.150.000 

Model: NS-C24R1M05

Công suất: 24.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu :Nagakawa

Xuất Sứ: Malaysia

Bảo Hành: 24 tháng