Xem tất cả 8 kết quả

4.400.000 

Model:APS/APO-092/Morandi R32

Công suất: 9.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu :Sumikura

Xuất Sứ: Malaysia

Bảo Hành: 24 tháng

5.500.000 

Model:APS/APO-120/Morandi R32

Công suất: 12.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu :Sumikura

Xuất Sứ: Malaysia

Bảo Hành: 24 tháng

8.650.000 

Model:APS/APO-180/Morandi R32

Công suất: 18.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu :Sumikura

Xuất Sứ: Malaysia

Bảo Hành: 24 tháng

11.900.000 

Model: APS/APO-240/Morandi R32

Công suất: 24.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu : Sumikura

Xuất Sứ: Malaysia

Bảo Hành: 24 tháng

5.400.000 

Model:APS/APO-H092/Citi

Công suất: 9.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu :Sumikura

Xuất Sứ: Malaysia

Bảo Hành: 24 tháng

6.250.000 

Model:APS/APO-H120/Morandi R32

Công suất: 12.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu :Sumikura

Xuất Sứ: Malaysia

Bảo Hành: 24 tháng

10.100.000 

Model: APS/APO-H180/Morandi

Công suất: 18.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu :Sumikura

Xuất Sứ: Malaysia

Bảo Hành: 24 tháng

12.450.000 

Model:APS/APO-H240/Citi

Công suất: 24.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu :Sumikura

Xuất Sứ: Malaysia

Bảo Hành: 24 tháng