Xem tất cả 4 kết quả

4.900.000 

Model:APS/APO-H092 Titan-A

Công suất: 9.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu :Sumikura

Xuất Sứ: Malaysia

Bảo Hành: 24 tháng

6.450.000 

Model:APS/APO-H120/Titan-A

Công suất: 12.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu :Sumikura

Xuất Sứ: Malaysia

Bảo Hành: 24 tháng

9.650.000 

Model:APS/APO-H180 Titan-A

Công suất: 18.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu :Sumikura

Xuất Sứ: Malaysia

Bảo Hành: 24 tháng

12.550.000 

Model:APS/APO-H240/Titan-A

Công suất: 24.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu :Sumikura

Xuất Sứ: Malaysia

Bảo Hành: 24 tháng