Xem tất cả 4 kết quả

5.400.000 

Model:APS/APO-H092/Citi

Công suất: 9.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu :Sumikura

Xuất Sứ: Malaysia

Bảo Hành: 24 tháng

6.250.000 

Model:APS/APO-H120/Morandi R32

Công suất: 12.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu :Sumikura

Xuất Sứ: Malaysia

Bảo Hành: 24 tháng

10.100.000 

Model: APS/APO-H180/Morandi

Công suất: 18.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu :Sumikura

Xuất Sứ: Malaysia

Bảo Hành: 24 tháng

12.450.000 

Model:APS/APO-H240/Citi

Công suất: 24.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu :Sumikura

Xuất Sứ: Malaysia

Bảo Hành: 24 tháng