Xem tất cả 4 kết quả

4.400.000 

Model:APS/APO-092/Morandi R32

Công suất: 9.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu :Sumikura

Xuất Sứ: Malaysia

Bảo Hành: 24 tháng

5.500.000 

Model:APS/APO-120/Morandi R32

Công suất: 12.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu :Sumikura

Xuất Sứ: Malaysia

Bảo Hành: 24 tháng

8.650.000 

Model:APS/APO-180/Morandi R32

Công suất: 18.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu :Sumikura

Xuất Sứ: Malaysia

Bảo Hành: 24 tháng

11.900.000 

Model: APS/APO-240/Morandi R32

Công suất: 24.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu : Sumikura

Xuất Sứ: Malaysia

Bảo Hành: 24 tháng