Hiển thị 1–20 trong 22 kết quả

4.900.000 

Model: AMNQ09GSJB0

Công suất: 9.000 btu

Loại :một chiều

Thương Hiệu: LG

Xuất Xứ: Thái Lan

Bảo Hành: 12 tháng

5.600.000 

Model: AMNQ12GSJB0

Công suất: 12.000 btu

Loại :một chiều

Thương Hiệu: LG

Xuất Xứ: Thái Lan

Bảo Hành: 12 tháng

6.250.000 

Model: AMNQ18GSKB0

Công suất: 18.000 btu

Loại :một chiều

Thương Hiệu: LG

Xuất Xứ: Thái Lan

Bảo Hành: 12 tháng

6.950.000 

Model: AMNQ24GSKB0

Công suất: 24.000 btu

Loại :một chiều

Thương Hiệu: LG

Xuất Xứ: Thái Lan

Bảo Hành: 12 tháng

6.700.000 

Model: AMNQ09GTUA0

Công suất: 9.000 btu

Loại :một chiều

Thương Hiệu: LG

Xuất Xứ: Thái Lan

Bảo Hành: 12 tháng

7.000.000 

Model: AMNQ12GTUA0

Công suất: 12.000 btu

Loại :một chiều

Thương Hiệu: LG

Xuất Xứ: Thái Lan

Bảo Hành: 12 tháng

8.150.000 

Model: AMNQ18GTTA0

Công suất: 18.000 btu

Loại :một chiều

Thương Hiệu: LG

Xuất Xứ: Thái Lan

Bảo Hành: 12 tháng

8.700.000 

Model: AMNQ24GTTA0

Công suất: 24.000 btu

Loại :một chiều

Thương Hiệu: LG

Xuất Xứ: Thái Lan

Bảo Hành: 12 tháng

7.400.000 

Model: AMNQ09GL1A0

Công suất: 9.000 btu

Loại :một chiều

Thương Hiệu: LG

Xuất Xứ: Thái Lan

Bảo Hành: 12 tháng

8.200.000 

Model: AMNQ12GL2A0

Công suất: 12.000 btu

Loại :một chiều

Thương Hiệu: LG

Xuất Xứ: Thái Lan

Bảo Hành: 12 tháng

9.150.000 

Model: AMNQ18GL2A0

Công suất: 12.000 btu

Loại :một chiều

Thương Hiệu: LG

Xuất Xứ: Thái Lan

Bảo Hành: 12 tháng

9.500.000 

Model: AMNQ24GL3A0

Công suất: 24.000 btu

Loại :một chiều

Thương Hiệu: LG

Xuất Xứ: Thái Lan

Bảo Hành: 12 tháng

16.900.000 

Model: A3UW18GFA2

Công suất: 18.000 btu

Loại :hai chiều

Thương Hiệu: LG

Xuất Xứ: Thái Lan

Bảo Hành: 12 tháng

23.700.000 

Model: A4UW24GFA2

Công suất: 24.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu: LG

Xuất Xứ: Thái Lan

Bảo Hành: 12 tháng

26.900.000 

Model: A5UW30GFA2

Công suất: 30.000 btu

Loại :hai chiều

Thương Hiệu: LG

Xuất Xứ: Thái Lan

Bảo Hành: 12 tháng

35.500.000 

Model: A5UW40GFA0

Công suất: 40.000 btu

Loại :hai chiều

Thương Hiệu: LG

Xuất Xứ: Hàn Quốc

Bảo Hành: 12 tháng

39.000.000 

Model: A5UW48GFA1

Công suất: 48.000 btu

Loại :hai chiều

Thương Hiệu: LG

Xuất Xứ: Hàn Quốc

Bảo Hành: 12 tháng

13.700.000 

Model: A2UQ18GFD0

Công suất: 18.000 btu

Loại :một chiều

Thương Hiệu: LG

Xuất Xứ: Thái Lan

Bảo Hành: 12 tháng

15.850.000 

Model: A3UQ24GFD0

Công suất: 24.000 btu

Loại :một chiều

Thương Hiệu: LG

Xuất Xứ: Thái Lan

Bảo Hành: 12 tháng

18.050.000 

Model: A3UQ30GFD0

Công suất: 30.000 btu

Loại :một chiều

Thương Hiệu: LG

Xuất Xứ: Thái Lan

Bảo Hành: 12 tháng