Hiển thị 1–20 trong 24 kết quả

3.750.000 

Model: CTKM25RVMV

Công suất: 9.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu: Daikin

Xuất Xứ: Thái Lan

Bảo Hành: 12 tháng

4.100.000 

Model: CTKM35RVMV

Công suất: 12.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu: Daikin

Xuất Xứ: Thái Lan

Bảo Hành: 12 tháng

6.450.000 

Model: CTKM50RVMV

Công suất: 18.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu: Daikin

Xuất Xứ: Thái Lan

Bảo Hành: 12 tháng

8.200.000 

Model: CTKM71RVMV

Công suất: 24.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu: Daikin

Xuất Xứ: Thái Lan

Bảo Hành: 12 tháng

4.400.000 

Model: CTXM25RVMV

Công suất: 9.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu: Daikin

Xuất Xứ: Thái Lan

Bảo Hành: 12 tháng

4.750.000 

Model: CTXM35RVMV

Công suất: 12.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu: Daikin

Xuất Xứ: Thái Lan

Bảo Hành: 12 tháng

7.400.000 

Model: CTXM50RVMV

Công suất: 18.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu: Daikin

Xuất Xứ: Thái Lan

Bảo Hành: 12 tháng

9.300.000 

Model: CTXM60RVMV

Công suất: 21.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu: Daikin

Xuất Xứ: Thái Lan

Bảo Hành: 12 tháng

8.350.000 

Model: FFA25RV1V

Công suất: 9.000 btu

Loại :một chiều/ hai chiều

Thương Hiệu: Daikin

Xuất Xứ: Thái Lan

Bảo Hành: 12 tháng

9.250.000 

Model: FFA35RV1V

Công suất: 12.000 btu

Loại :một chiều/ hai chiều

Thương Hiệu: Daikin

Xuất Xứ: Thái Lan

Bảo Hành: 12 tháng

10.850.000 

Model: FFA50RV1V

Công suất: 18.000 btu

Loại :một chiều/ hai chiều

Thương Hiệu: Daikin

Xuất Xứ: Thái Lan

Bảo Hành: 12 tháng

12.700.000 

Model: FFA60RV1V

Công suất: 21.000 btu

Loại :một chiều/ hai chiều

Thương Hiệu: Daikin

Xuất Xứ: Thái Lan

Bảo Hành: 12 tháng

7.400.000 

Model: CDXM25RVMV

Công suất: 9.000 btu

Loại :một chiều/ hai chiều

Thương Hiệu: Daikin

Xuất Xứ: Thái Lan

Bảo Hành: 12 tháng

7.800.000 

Model: CDXM35RVMV

Công suất: 12.000 btu

Loại :một chiều/ hai chiều

Thương Hiệu: Daikin

Xuất Xứ: Thái Lan

Bảo Hành: 12 tháng

9.750.000 

Model: CDXM50RVMV

Công suất: 18.000 btu

Loại :một chiều/ hai chiều

Thương Hiệu: Daikin

Xuất Xứ: Thái Lan

Bảo Hành: 12 tháng

10.450.000 

Model: CDXM60RVMV

Công suất: 21.000 btu

Loại :một chiều/ hai chiều

Thương Hiệu: Daikin

Xuất Xứ: Thái Lan

Bảo Hành: 12 tháng

23.050.000 

Model: 3MKM52RVMV

Công suất: 18.000 btu

Loại :một chiều

Thương Hiệu: Daikin

Xuất Xứ: Thái Lan

Bảo Hành: 12 tháng

28.250.000 

Model: 4MKM68RVMV

Công suất: 24.000 btu

Loại :một chiều

Thương Hiệu: Daikin

Xuất Xứ: Thái Lan

Bảo Hành: 12 tháng

33.000.000 

Model: 4MKM80RVMV

Công suất: 9.000 btu

Loại :một chiều

Thương Hiệu: Daikin

Xuất Xứ: Thái Lan

Bảo Hành: 12 tháng

40.150.000 

Model: 5MKM100RVMV

Công suất: 34.000 btu

Loại :một chiều

Thương Hiệu: Daikin

Xuất Xứ: Thái Lan

Bảo Hành: 12 tháng