Hiển thị 1–20 trong 28 kết quả

3.350.000 

Model: CS-MPS9SKH

Công suất: 9.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu: Panasonic

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 12 tháng

3.600.000 

Model: CS-MPS12SKH

Công suất: 12.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu: Panasonic

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 12 tháng

5.650.000 

Model: CS-MPS18SKH

Công suất: 18.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu: Panasonic

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 12 tháng

6.650.000 

Model: CS-MPS24SKH

Công suất: 24.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu: Panasonic

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 12 tháng

9.100.000 

Model: CS-MS9SD3H

Công suất: 9.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu: Panasonic

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 12 tháng

9.500.000 

Model: CS-MS12SD3H

Công suất: 12.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu: Panasonic

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 12 tháng

11.100.000 

Model: CS-MS18SD3H

Công suất: 18.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu: Panasonic

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 12 tháng

11.700.000 

Model: CS-MS24SD3H

Công suất: 24.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu: Panasonic

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 12 tháng

17.850.000 

Model: CU-2S18SKH

Công suất: 18.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu: Panasonic

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 12 tháng

22.100.000 

Model: CU-3S27SBH

Công suất: 25.600 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu: Panasonic

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 12 tháng

24.750.000 

Model: CU-4S27SBH

Công suất: 25.600 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu: Panasonic

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 12 tháng

32.950.000 

Model: CU-4S34SBH

Công suất: 34.100 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu: Panasonic

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 12 tháng

4.400.000 

Model: CS-MRZ25WKH-8

Công suất: 9.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu: Panasonic

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 12 tháng

4.850.000 

Model: CS-MRZ35WKH-8

Công suất: 12.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu: Panasonic

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 12 tháng

7.500.000 

Model: CS-MRZ50WKH-8

Công suất: 18.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu: Panasonic

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 12 tháng

9.500.000 

Model: CS-MRZ71WKH-8

Công suất: 24.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu: Panasonic

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 12 tháng

10.300.000 

Model: CS-MZ25WB4H8A

Công suất: 9.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu: Panasonic

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 12 tháng

11.200.000 

Model: CS-MZ35WB4H8A

Công suất: 12.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu: Panasonic

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 12 tháng

12.800.000 

Model: CS-MZ50WB4H8A

Công suất: 18.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu: Panasonic

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 12 tháng

14.550.000 

Model: CS-MZ60WB4H8A

Công suất: 21.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu: Panasonic

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 12 tháng