Xem tất cả 10 kết quả

19.050.000 

Model: FDUM50CR-S5

Công suất: 18.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu:Mitsubishi Heavy

Xuất Xứ:Thái Lan

Bảo Hành: 24 tháng

23.550.000 

Model: FDUM71CNV-S5

Công suất: 24.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu:Mitsubishi Heavy

Xuất Xứ:Thái Lan

Bảo Hành: 24 tháng

31.050.000 

Model: FDUM100CR-S5

Công suất: 34.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu:Mitsubishi Heavy

Xuất Xứ:Thái Lan

Bảo Hành: 24 tháng

33.850.000 

Model: FDUM125CR-S5

Công suất: 45.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu:Mitsubishi Heavy

Xuất Xứ:Thái Lan

Bảo Hành: 24 tháng

39.250.000 

Model: FDUM140CSV-S5

Công suất: 50.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu:Mitsubishi Heavy

Xuất Xứ:Thái Lan

Bảo Hành: 24 tháng

29.800.000 

Model: FDUM50VF 

Công suất: 18.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu:Mitsubishi Heavy

Xuất Xứ:Thái Lan

Bảo Hành: 24 tháng

32.050.000 

Model: FDUM71VF1

Công suất: 24.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu:Mitsubishi Heavy

Xuất Xứ:Thái Lan

Bảo Hành: 24 tháng

42.450.000 

Model: FDUM100VF2 

Công suất: 34.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu:Mitsubishi Heavy

Xuất Xứ:Thái Lan

Bảo Hành: 24 tháng

56.500.000 

Model: FDUM125VF

Công suất: 45.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu:Mitsubishi Heavy

Xuất Xứ:Thái Lan

Bảo Hành: 24 tháng

59.150.000 

Model: FDUM140VF

Công suất: 50.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu:Mitsubishi Heavy

Xuất Xứ:Thái Lan

Bảo Hành: 24 tháng