Xem tất cả 5 kết quả

19.050.000 

Model: FDUM50CR-S5

Công suất: 18.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu:Mitsubishi Heavy

Xuất Xứ:Thái Lan

Bảo Hành: 24 tháng

23.550.000 

Model: FDUM71CNV-S5

Công suất: 24.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu:Mitsubishi Heavy

Xuất Xứ:Thái Lan

Bảo Hành: 24 tháng

31.050.000 

Model: FDUM100CR-S5

Công suất: 34.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu:Mitsubishi Heavy

Xuất Xứ:Thái Lan

Bảo Hành: 24 tháng

33.850.000 

Model: FDUM125CR-S5

Công suất: 45.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu:Mitsubishi Heavy

Xuất Xứ:Thái Lan

Bảo Hành: 24 tháng

39.250.000 

Model: FDUM140CSV-S5

Công suất: 50.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu:Mitsubishi Heavy

Xuất Xứ:Thái Lan

Bảo Hành: 24 tháng