Xem tất cả 16 kết quả

12.750.000 

Model: ACS/APO-120

Công suất: 12.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu: Sumikura

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 24 tháng

16.150.000 

Model: ACS/APO-180

Công suất: 18.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu: Sumikura

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 24 tháng

19.200.000 

Model: ACS/APO-240

Công suất: 12.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu: Sumikura

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 24 tháng

20.150.000 

Model: ACS/APO-280

Công suất: 28.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu: Sumikura

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 24 tháng

25.900.000 

Model: ACS/APO-360

Công suất: 36.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu: Sumikura

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 24 tháng

29.250.000 

Model: ACS/APO-420

Công suất: 42.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu: Sumikura

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 24 tháng

32.250.000 

Model: ACS/APO-500

Công suất: 50.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu: Sumikura

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 24 tháng

33.750.000 

Model: ACS/APO-600

Công suất: 60.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu: Sumikura

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 24 tháng

64.000.000 

Model: ACS/APO-960

Công suất: 96.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu: Sumikura

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 24 tháng

13.800.000 

Model: ACS/APO-H120

Công suất: 12.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu: Sumikura

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 24 tháng

18.350.000 

Model: ACS/APO-H180

Công suất: 18.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu: Sumikura

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 24 tháng

20.650.000 

Model: ACS/APO-H240

Công suất: 24.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu: Sumikura

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 24 tháng

23.300.000 

Model: ACS/APO-H280

Công suất: 28.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu: Sumikura

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 24 tháng

27.950.000 

Model: ACS/APO-H360

Công suất: 36.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu: Sumikura

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 24 tháng

35.500.000 

Model: ACS/APO-H500

Công suất: 50.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu: Sumikura

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 24 tháng

36.700.000 

Model: ACS/APO-H600

Công suất: 60.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu: Sumikura

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 24 tháng