Xem tất cả 12 kết quả

22.300.000 

Model:S-22PF1H5/U-22PV1H5

Công suất: 22.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu:Panasonic

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 12 tháng

27.050.000 

Model:S-28PF1H5/U-28PV1H5

Công suất: 28.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu:Panasonic

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 12 tháng

30.350.000 

Model:S-35PF1H5/U-35PV1H8

Công suất: 35.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu:Panasonic

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 12 tháng

31.350.000 

Model:S-45PF1H5/U-45PV1H8

Công suất: 45.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu:Panasonic

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 12 tháng

37.450.000 

Model:S-55PF1H5/U-55PV1H8

Công suất: 55.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu:Panasonic

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 12 tháng

22.350.000 

Model: S-18PF2H5-8

Công suất: 18.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu:Panasonic

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 12 tháng

28.100.000 

Model: S-21PF2H5-8

Công suất: 21.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu:Panasonic

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 12 tháng

29.250.000 

Model: S-24PF2H5-8

Công suất: 24.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu:Panasonic

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 12 tháng

32.150.000 

Model: S-30PF2H5-8

Công suất: 30.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu:Panasonic

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 12 tháng

35.050.000 

Model: S-34PF2H5-8

Công suất: 34.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu:Panasonic

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 12 tháng

38.350.000 

Model: S-43PF2H5-8

Công suất: 43.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu:Panasonic

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 12 tháng

41.950.000 

Model: S-48PF2H5-8

Công suất: 22.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu:Panasonic

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 12 tháng