Xem tất cả 12 kết quả

35.200.000 

Model:FVA50AMVM/RZA50DV2V

Công suất: 18.000 btu

Loại : Hai chiều

Thương Hiệu: Daikin

Xuất Xứ:Trung Quốc/ Thái Lan

Bảo Hành: 12 tháng

41.500.000 

Model:FVA60AMVM/RZA60DV2V

Công suất: 21.000 btu

Loại : Hai chiều

Thương Hiệu: Daikin

Xuất Xứ:Trung Quốc/ Thái Lan

Bảo Hành: 12 tháng

45.600.000 

Model:FVA71AMVM/RZA71DV1

Công suất: 24.000 btu

Loại : Hai chiều

Thương Hiệu:Daikin

Xuất Xứ:Trung Quốc/ Thái Lan

Bảo Hành: 12 tháng

53.950.000 

Model:FVA100AMVM/RZA100DV1

Công suất: 34.000 btu

Loại : Hai chiều

Thương Hiệu: Daikin

Xuất Xứ:Trung Quốc/ Thái Lan

Bảo Hành: 12 tháng

31.200.000 

Model: FVQN71AXV1V

Công suất: 28.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu:Daikin

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 12 tháng

37.500.000 

Model:FVQN100AXV1/RQ100DGXY1

Công suất: 40.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu:Daikin

Xuất Xứ:Malaysia

Bảo Hành: 12 tháng

41.150.000 

Model: FVQN140AXV1V

Công suất: 45.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu:Daikin

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 12 tháng

51.700.000 

Model:FVQN160AXV1V/RQ160DGXY1V

Công suất: 55.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu:Daikin

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 12 tháng

58.600.000 

Model:FVA125AMVM/RZA125DV1

Công suất: 42.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu:Daikin

Xuất xứ:Trung Quốc/Thái Lan

Bảo Hành: 12 tháng

61.250.000 

Model:FVA125AMVM/RZA125DY1

Công suất: 42.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu:Daikin

Xuất Xứ:Trung Quốc/Thái Lan

Bảo Hành: 12 tháng

63.650.000 

Model:FVA140AMVM/RZA140DV1

Công suất: 48.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu:Daikin

Xuất Xứ:Trung Quốc/Thái Lan

Bảo Hành: 12 tháng

66.600.000 

Model:FVA140AMVM/RZA140DY1

Công suất: 48.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu:Daikin

Xuất Xứ:Trung Quốc/Thái Lan

Bảo Hành: 12 tháng