Xem tất cả 12 kết quả

26.950.000 

Model:FVRN71BXV1V/RR71CBXV1V

Công suất: 28.000 btu

Loại : Một chiều

Thương Hiệu:Daikin

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 12 tháng

32.350.000 

Model:FVRN100BXV1V/RR100DBXV1V

Công suất: 36.000 btu

Loại : Một chiều

Thương Hiệu:Daikin

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 12 tháng

35.800.000 

Model:FVRN125BXV1V/RR125DBXY1V

Công suất: 42.000 btu

Loại : Một chiều

Thương Hiệu:Daikin

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 12 tháng

44.550.000 

Model:FVRN140BXV1V/RR140DBXY1V

Công suất: 45.000 btu

Loại : Một chiều

Thương Hiệu: Daikin

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 12 tháng

51.100.000 

Model:FVRN160BXV1V/RR160DBXY1V

Công suất: 55.000 btu

Loại : Một chiều

Thương Hiệu:Daikin

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 12 tháng

32.650.000 

Model: FVA50AMVM

Công suất: 42.000 btu

Loại : Một chiều

Thương Hiệu:Daikin

Xuất Xứ:Trung Quốc/Thái Lan

Bảo Hành: 12 tháng

38.050.000 

Model: FVA60AMVM

Công suất: 21.000 btu

Loại : Một chiều

Thương Hiệu:Daikin

Xuất Xứ:Trung Quốc/Thái Lan

Bảo Hành: 12 tháng

42.050.000 

Model: FVA71AMVM

Công suất: 24.000 btu

Loại : Một chiều

Thương Hiệu:Daikin

Xuất Xứ: Trung Quốc/Thái Lan

Bảo Hành: 12 tháng

49.600.000 

Model: FVA100AMVM

Công suất: 34.000 btu

Loại : Một chiều

Thương Hiệu:Daikin

Xuất Xứ:Trung Quốc/Thái Lan

Bảo Hành: 12 tháng

53.950.000 

Model: FVA125AMVM

Công suất: 45.000 btu

Loại : Một chiều

Thương Hiệu:Daikin

Xuất Xứ:Trung Quốc/Thái Lan

Bảo Hành: 12 tháng

56.350.000 

Model:FVA125AMVM/RZF125CYM

Công suất: 45.000 btu

Loại : Một chiều

Thương Hiệu:Daikin

Xuất Xứ:Trung Quốc/Thái Lan

Bảo Hành: 12 tháng

58.650.000 

Model: FVA140AMVM

Công suất: 55.000 btu

Loại : Một chiều

Thương Hiệu:Daikin

Xuất Xứ:Trung Quốc/Thái Lan

Bảo Hành: 12 tháng