Xem tất cả 6 kết quả

17.200.000 

Model: F-DR28KC

Công suất: 28.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu: Dairry

Xuất Sứ: Indonesia

Bảo Hành: 24 tháng

27.300.000 

Model: F-DR50KC

Công suất: 50.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu: Dairry

Xuất Sứ: Indonesia

Bảo Hành: 24 tháng

57.300.000 

Model: F-DR100KC

Công suất: 100.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu: Dairry

Xuất Sứ: Indonesia

Bảo Hành: 24 tháng

17.650.000 

Model: iF-DR18KH

Công suất: 18.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu: Dairry

Xuất Xứ: Indonesia

Bảo Hành: 24 tháng

19.300.000 

Model: iF-DR28KH

Công suất: 28.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu: Dairry

Xuất Sứ: Indonesia

Bảo Hành: 24 tháng

Model: iF-DR50KH

Công suất: 50.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu: Dairry

Xuất Sứ: Indonesia

Bảo Hành: 24 tháng