Xem tất cả 9 kết quả

22.850.000 

Model: APNQ24GS1A4

Công suất: 24.000 btu

Loại : Một chiều

Thương Hiệu: LG

Xuất Xứ: Thái Lan/Hàn Quốc

Bảo Hành: 12 tháng

27.250.000 

Model: APNQ30GR5A4

Công suất: 30.000 btu

Loại : Một chiều

Thương Hiệu: LG

Xuất Xứ: Thái Lan/Hàn Quốc

Bảo Hành: 12 tháng

34.750.000 

Model: APNQ36GR5A4

Công suất: 36.000 btu

Loại : Một chiều

Thương Hiệu:LG

Xuất Xứ: Thái Lan/Hàn Quốc

Bảo Hành: 12 tháng

34.750.000 

Model:APNQ36GR5A4/AUUQ36LH4

Công suất: 36.000btu 3fa

Loại : Một chiều

Thương Hiệu: LG

Xuất Xứ: Thái Lan/Hàn Quốc

Bảo Hành: 12 tháng

39.450.000 

Model: APNQ48GT3E4

Công suất: 48.000 btu

Loại : Một chiều

Thương Hiệu: LG

Xuất Xứ: Thái Lan/Hàn Quốc

Bảo Hành: 12 tháng

39.450.000 

Model:APNQ48GT3E4/AUUQ48LH4

Công suất:48.000btu 3Fa

Loại : Một chiều

Thương Hiệu: LG

Xuất Xứ: Thái Lan/Hàn Quốc

Bảo Hành: 12 tháng

68.950.000 

Model:APUQ100LFA0/APNQ100LFA0

Công suất: 98.000 btu

Loại : Một chiều

Thương Hiệu: LG

Xuất Xứ: Hàn Quốc

Bảo Hành: 12 tháng

197.000.000 

Model:APNQ150LNA0/APUQ150LNA0

Công suất: 150.000 btu

Loại : Một chiều

Thương Hiệu: LG

Xuất Xứ: Hàn Quốc

Bảo Hành: 12 tháng

209.000.000 

Model:APNQ200LNA0/APUQ200LNA0

Công suất: 200.000 btu

Loại : Một chiều

Thương Hiệu: LG

Xuất Xứ: Hàn Quốc

Bảo Hành: 12 tháng