Xem tất cả 6 kết quả

17.550.000 

Model: NP-C28DH+

Công suất: 28.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu : Nagakawa

Xuất Sứ: Malaysia

Bảo Hành: 24 tháng

26.700.000 

Model: NP-C50DH+

Công suất: 50.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu : Nagakawa

Xuất Sứ: Malaysia

Bảo Hành: 24 tháng

53.850.000 

Model: NP-C100DL

Công suất: 100.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu : Nagakawa

Xuất Xứ: Việt Nam

Bảo Hành: 24 tháng

19.300.000 

Model: NP-A28DH+

Công suất: 28.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu : Nagakawa

Xuất Sứ: Malaysia

Bảo Hành: 24 tháng

28.800.000 

Model: NP-A50DH+

Công suất: 50.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu : Nagakawa

Xuất Sứ: Malaysia

Bảo Hành: 24 tháng

57.300.000 

Model: NP-A100DL

Công suất: 100.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu : Nagakawa

Xuất Xứ: Việt Nam

Bảo Hành: 24 tháng