Xem tất cả 10 kết quả

15.750.000 

Model:APF/APO-210/CL-A

Công suất: 21.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu : Sumikura

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 24 tháng

16.850.000 

Model: APF/APO-240/CL-A

Công suất: 24.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu : Sumikura

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 24 tháng

17.750.000 

Model:APF/APO-280/CL-A

Công suất: 28.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu : Sumikura

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 24 tháng

21.500.000 

Model: APF/APO-300/CL-A

Công suất: 30.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu : Sumikura

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 24 tháng

23.150.000 

Model:APF/APO-360/CL-A

Công suất: 36.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu : Sumikura

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 24 tháng

27.600.000 

Model: APF/APO-480/CL-A

Công suất: 48.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu : Sumikura

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 24 tháng

30.200.000 

Model:APF/APO-500/CL-A

Công suất: 50.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu : Sumikura

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 24 tháng

31.600.000 

Model:APF/APO-600/CL-A

Công suất: 60.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu : Sumikura

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 24 tháng

58.550.000 

Model:APF/APO-1000/CL-A

Công suất: 100.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu : Sumikura

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 24 tháng

66.500.000 

Model:APF/APO-1200/CL-A

Công suất: 120.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu : Sumikura

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 24 tháng