Xem tất cả 8 kết quả

17.950.000 

Model:APF/APO-H240/CL-A

Công suất: 24.000 btu

Loại : Hai chiều

Thương Hiệu : Sumikura

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 24 tháng

18.950.000 

Model:APF/APO-H280/CL-A

Công suất: 28.000 btu

Loại : Hai chiều

Thương Hiệu : Sumikura

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 24 tháng

24.550.000 

Model:APF/APO-H360/CL-A

Công suất: 36.000 btu

Loại : Hai chiều

Thương Hiệu : Sumikura

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 24 tháng

29.450.000 

Model:APF/APO-H480/CL-A

Công suất: 48.000 btu

Loại : Hai chiều

Thương Hiệu : Sumikura

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 24 tháng

31.750.000 

Model:APF/APO-H500/CL-A

Công suất: 50.000 btu

Loại : Hai chiều

Thương Hiệu : Sumikura

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 24 tháng

32.900.000 

Model:APF/APO-H600/CL-A

Công suất: 60.000 btu

Loại : Hai chiều

Thương Hiệu : Sumikura

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 24 tháng

62.350.000 

Model:APF/APO-H1000/CL-A

Công suất: 100.000 btu

Loại : Hai chiều

Thương Hiệu : Sumikura

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 24 tháng

70.650.000 

Model:APF/APO-H1200/CL-A

Công suất:120.000 btu

Loại : Hai chiều

Thương Hiệu : Sumikura

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 24 tháng