Xem tất cả 6 kết quả

17.850.000 

Model:APC/APO-H180/8W-A

Công suất: 18.000 btu

Loại : Hai chiều

Thương Hiệu: Sumikura

Xuất Sứ: Malaysia

Bảo Hành: 24 tháng

20.150.000 

Model:APC/APO-H240/8W-A

Công suất: 24.000 btu

Loại : Hai chiều

Thương Hiệu: Sumikura

Xuất Sứ: Malaysia

Bảo Hành: 24 tháng

23.000.000 

Model:APC/APO-H280/8W-A

Công suất: 28.000 btu

Loại : Hai chiều

Thương Hiệu: Sumikura

Xuất Sứ: Malaysia

Bảo Hành: 24 tháng

27.700.000 

Model:APC/APO-H360/8W-A

Công suất: 36.000 btu

Loại : Hai chiều

Thương Hiệu: Sumikura

Xuất Sứ: Malaysia

Bảo Hành: 24 tháng

34.050.000 

Model:APC/APO-H480/8W-A

Công suất: 48.000 btu

Loại : Hai chiều

Thương Hiệu: Sumikura

Xuất Sứ: Malaysia

Bảo Hành: 24 tháng

35.100.000 

Model:APC/APO-H500/8W-A

Công suất: 50.000 btu

Loại : Hai chiều

Thương Hiệu: Sumikura

Xuất Sứ: Malaysia

Bảo Hành: 24 tháng