Xem tất cả 18 kết quả

15.750.000 

Model:APF/APO-210/CL-A

Công suất: 21.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu : Sumikura

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 24 tháng

16.850.000 

Model: APF/APO-240/CL-A

Công suất: 24.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu : Sumikura

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 24 tháng

17.750.000 

Model:APF/APO-280/CL-A

Công suất: 28.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu : Sumikura

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 24 tháng

21.500.000 

Model: APF/APO-300/CL-A

Công suất: 30.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu : Sumikura

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 24 tháng

23.150.000 

Model:APF/APO-360/CL-A

Công suất: 36.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu : Sumikura

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 24 tháng

27.600.000 

Model: APF/APO-480/CL-A

Công suất: 48.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu : Sumikura

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 24 tháng

30.200.000 

Model:APF/APO-500/CL-A

Công suất: 50.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu : Sumikura

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 24 tháng

31.600.000 

Model:APF/APO-600/CL-A

Công suất: 60.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu : Sumikura

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 24 tháng

17.950.000 

Model:APF/APO-H240/CL-A

Công suất: 24.000 btu

Loại : Hai chiều

Thương Hiệu : Sumikura

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 24 tháng

18.950.000 

Model:APF/APO-H280/CL-A

Công suất: 28.000 btu

Loại : Hai chiều

Thương Hiệu : Sumikura

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 24 tháng

24.550.000 

Model:APF/APO-H360/CL-A

Công suất: 36.000 btu

Loại : Hai chiều

Thương Hiệu : Sumikura

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 24 tháng

29.450.000 

Model:APF/APO-H480/CL-A

Công suất: 48.000 btu

Loại : Hai chiều

Thương Hiệu : Sumikura

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 24 tháng

31.750.000 

Model:APF/APO-H500/CL-A

Công suất: 50.000 btu

Loại : Hai chiều

Thương Hiệu : Sumikura

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 24 tháng

58.550.000 

Model:APF/APO-1000/CL-A

Công suất: 100.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu : Sumikura

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 24 tháng

66.500.000 

Model:APF/APO-1200/CL-A

Công suất: 120.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu : Sumikura

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 24 tháng

32.900.000 

Model:APF/APO-H600/CL-A

Công suất: 60.000 btu

Loại : Hai chiều

Thương Hiệu : Sumikura

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 24 tháng

62.350.000 

Model:APF/APO-H1000/CL-A

Công suất: 100.000 btu

Loại : Hai chiều

Thương Hiệu : Sumikura

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 24 tháng

70.650.000 

Model:APF/APO-H1200/CL-A

Công suất:120.000 btu

Loại : Hai chiều

Thương Hiệu : Sumikura

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 24 tháng