Xem tất cả 8 kết quả

Điều hòa nhập khẩu Indonesia

4.550.000 

Model: DR09-SKC

Công suất: 9.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu: Dairry

Xuất Sứ: Thái Lan

Bảo Hành: 3 năm

5.600.000 

Model: DR12-SKC

Công suất: 12.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu: Dairry

Xuất Sứ: Thái Lan

Bảo Hành: 3 năm

8.750.000 

Model: DR18-SKC

Công suất: 18.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu: Dairry

Xuất Sứ: Thái Lan

Bảo Hành: 3 năm

11.900.000 

Model: DR24-SKC

Công suất: 24.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu: Dairry

Xuất Sứ: Thái Lan

Bảo Hành: 3 năm

5.550.000 

Model: i-DR09LKC

Công suất: 9.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu: Dairry

Xuất Sứ: Indonesia

Bảo Hành: 1 năm

6.450.000 

Model: i-DR12LKC

Công suất: 12.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu: Dairry

Xuất Sứ: Indonesia

Bảo Hành: 1 năm

12.550.000 

Model: i-DR18LKC

Công suất: 18.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu: Dairry

Xuất Sứ: Indonesia

Bảo Hành: 1 năm

15.000.000 

Model: i-DR24LKC

Công suất: 24.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu: Dairry

Xuất Sứ: Indonesia

Bảo Hành: 1 năm