Xem tất cả 12 kết quả

Điều hòa ECOOL xuất sứ Thái Lan

4.650.000 

Model: ECL-1E09ST

Công suất: 9.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu: Ecool

Xuất Sứ: Thái Lan

Bảo Hành: 2 năm

5.850.000 

Model: ECL-1E12ST

Công suất: 12.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu: Ecool

Xuất Sứ: Thái Lan

Bảo Hành: 2 năm

8.900.000 

Model: ECL-1E18ST

Công suất: 18.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu: Ecool

Xuất Sứ: Thái Lan

Bảo Hành: 2 năm

12.400.000 

Model: ECL-1E24ST

Công suất: 24.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu: Ecool

Xuất Sứ: Thái Lan

Bảo Hành: 2 năm

6.150.000 

Model: ECL-1I09FL

Công suất: 9.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu: Ecool

Xuất Sứ: Thái Lan

Bảo Hành: 2 năm

7.100.000 

Model: ECL-1I12FL

Công suất: 12.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu: Ecool

Xuất Sứ: Thái Lan

Bảo Hành: 2 năm

12.300.000 

Model: ECL-1I18FL

Công suất: 18.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu: Ecool

Xuất Sứ: Thái Lan

Bảo Hành: 2 năm

15.000.000 

Model: ECL-1I24FL

Công suất: 24.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu: Ecool

Xuất Sứ: Thái Lan

Bảo Hành: 2 năm

5.550.000 

Model: ECL-2E09ST

Công suất: 9.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu: Ecool

Xuất Sứ: Thái Lan

Bảo Hành: 2 năm

6.600.000 

Model: ECL-2E12ST

Công suất: 12.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu: Ecool

Xuất Sứ: Thái Lan

Bảo Hành: 2 năm

10.350.000 

Model: ECL-2E18ST

Công suất: 18.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu: Ecool

Xuất Sứ: Thái Lan

Bảo Hành: 2 năm

13.150.000 

Model: ECL-2E24ST

Công suất: 24.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu: Ecool

Xuất Sứ: Thái Lan

Bảo Hành: 2 năm