Xem tất cả 7 kết quả

13.800.000 

Model: ACS/APO-H120

Công suất: 12.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu: Sumikura

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 24 tháng

18.350.000 

Model: ACS/APO-H180

Công suất: 18.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu: Sumikura

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 24 tháng

20.650.000 

Model: ACS/APO-H240

Công suất: 24.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu: Sumikura

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 24 tháng

23.300.000 

Model: ACS/APO-H280

Công suất: 28.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu: Sumikura

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 24 tháng

27.950.000 

Model: ACS/APO-H360

Công suất: 36.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu: Sumikura

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 24 tháng

35.500.000 

Model: ACS/APO-H500

Công suất: 50.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu: Sumikura

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 24 tháng

36.700.000 

Model: ACS/APO-H600

Công suất: 60.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu: Sumikura

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 24 tháng