Xem tất cả 16 kết quả

4.400.000 

Model: CS-MRZ25WKH-8

Công suất: 9.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu: Panasonic

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 12 tháng

4.850.000 

Model: CS-MRZ35WKH-8

Công suất: 12.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu: Panasonic

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 12 tháng

7.500.000 

Model: CS-MRZ50WKH-8

Công suất: 18.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu: Panasonic

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 12 tháng

9.500.000 

Model: CS-MRZ71WKH-8

Công suất: 24.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu: Panasonic

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 12 tháng

10.300.000 

Model: CS-MZ25WB4H8A

Công suất: 9.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu: Panasonic

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 12 tháng

11.200.000 

Model: CS-MZ35WB4H8A

Công suất: 12.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu: Panasonic

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 12 tháng

12.800.000 

Model: CS-MZ50WB4H8A

Công suất: 18.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu: Panasonic

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 12 tháng

14.550.000 

Model: CS-MZ60WB4H8A

Công suất: 21.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu: Panasonic

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 12 tháng

9.700.000 

Model: CS-MZ25WD3H8A

Công suất: 9.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu: Panasonic

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 12 tháng

10.200.000 

Model: CS-MZ35WD3H8A

Công suất: 12.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu: Panasonic

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 12 tháng

11.800.000 

Model: CS-MZ50WD3H8A

Công suất: 18.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu: Panasonic

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 12 tháng

12.350.000 

Model: CS-MZ60WD3H8A

Công suất: 21.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu: Panasonic

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 12 tháng

20.650.000 

Model: CU-2Z52WBH-8

Công suất: 18.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu: Panasonic

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 12 tháng

31.150.000 

Model: CU-4Z71WBH-8

Công suất: 24.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu: Panasonic

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 12 tháng

36.300.000 

Model: CU-4Z80WBH-8

Công suất: 27.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu: Panasonic

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 12 tháng

44.550.000 

Model: CU-5Z100WBH-8

Công suất: 34.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu: Panasonic

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 12 tháng