Xem tất cả 16 kết quả

13.100.000 

Model: FDBNQ09MV1

Công suất: 9.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu:Daikin

Xuất Sứ: Thai Lan

Bảo Hành: 12 tháng

15.400.000 

Model: FDBNQ13MV1

Công suất: 13.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu:Daikin

Xuất Sứ: Thai Lan

Bảo Hành: 12 tháng

19.250.000 

Model: FDBNQ18MV1

Công suất: 18.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu:Daikin

Xuất Sứ: Thai Lan

Bảo Hành: 12 tháng

23.300.000 

Model: FDBNQ21MV1

Công suất: 21.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu:Daikin

Xuất Sứ: Thai Lan

Bảo Hành: 12 tháng

25.800.000 

Model: FDBNQ26MV1

Công suất: 26.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu:Daikin

Xuất Sứ: Thai Lan

Bảo Hành: 12 tháng

28.550.000 

Model: FDMNQ30MV1

Công suất: 30.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu:Daikin

Xuất Sứ: Thai Lan

Bảo Hành: 12 tháng

32.700.000 

Model: FDMNQ36MV1

Công suất: 36.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu:Daikin

Xuất Sứ: Thai Lan

Bảo Hành: 12 tháng

35.550.000 

Model: FDMNQ42MV1

Công suất: 42.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu:Daikin

Xuất Sứ: Thai Lan

Bảo Hành: 12 tháng

17.450.000 

Model: FBFC40DVM9

Công suất: 15.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu : Daikin

Xuất Xứ:Việt Nam/Thái Lan

Bảo Hành: 12 tháng

21.850.000 

Model: FBFC50DVM9

Công suất: 18.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu:Daikin

Xuất Sứ:Việt Nam/Thái Lan

Bảo Hành: 12 tháng

25.950.000 

Model: FBFC60DVM9

Công suất: 21.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu : Daikin

Xuất Sứ:Việt Nam/Thái Lan

Bảo Hành: 12 tháng

29.200.000 

Model: FBFC71DVM

Công suất: 24.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu : Daikin

Xuất Sứ: Thái Lan

Bảo Hành: 24 tháng

30.250.000 

Model: FBFC85DVM

Công suất: 30.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu : Daikin

Xuất Sứ:Thái Lan

Bảo Hành: 24 tháng

34.850.000 

Model: FBFC40DVM9

Công suất: 34.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu : Daikin

Xuất Sứ: Thái Lan

Bảo Hành: 24 tháng

37.900.000 

Model: FBFC125DVM

Công suất: 45.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu : Daikin

Xuất Sứ:Thái Lan

Bảo Hành: 24 tháng

41.250.000 

Model: FBFC140DVM

Công suất: 50.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu : Daikin

Xuất Sứ:Thái Lan

Bảo Hành: 24 tháng