Xem tất cả 4 kết quả

5.600.000 

Model: NS-A09R1M05

Công suất: 9.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu :Nagakawa

Xuất Sứ: Malaysia

Bảo Hành: 24 tháng

6.700.000 

Model: NS-A12R1M05

Công suất: 12.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu :Nagakawa

Xuất Sứ: Malaysia

Bảo Hành: 24 tháng

10.150.000 

Model: NS-A18R1M05

Công suất: 18.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu :Nagakawa

Xuất Sứ: Malaysia

Bảo Hành: 24 tháng

13.550.000 

Model: NS-A24R1M05

Công suất: 24.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu :Nagakawa

Xuất Sứ: Malaysia

Bảo Hành: 24 tháng