Xem tất cả 11 kết quả

17.950.000 

Model:GUD50T/A-K/GUL50W/A-K

Công suất: 18.000 btu

Loại : Một chiều

Thương Hiệu: Gree

Xuất Xứ: Trung Quốc

Bảo Hành: 36 tháng

22.850.000 

Model:GU71T/A-K/GUL71W/A-K

Công suất: 24.000 btu

Loại : Một chiều

Thương Hiệu: Gree

Xuất Xứ: Trung Quốc

Bảo Hành: 36 tháng

29.750.000 

Model:GU100T/A-K/GUL100W/A-M

Công suất: 36.000 btu

Loại : Một chiều

Thương Hiệu: Gree

Xuất Xứ: Trung Quốc

Bảo Hành: 36 tháng

32.000.000 

Model:GU125T/A-K/GUL125W/A-M

Công suất: 42.000 btu

Loại : Một chiều

Thương Hiệu: Gree

Xuất Xứ: Trung Quốc

Bảo Hành: 36 tháng

37.250.000 

Model:GU140T/A-K/GUL140W/A-M

Công suất: 50.000 btu

Loại : Một chiều

Thương Hiệu: Gree

Xuất Xứ: Trung Quốc

Bảo Hành: 36 tháng

24.600.000 

Model:GKH24K3HI/GUHN24NK3HO

Công suất: 24.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu: Gree

Xuất Xứ: Trung Quốc

Bảo Hành: 36 tháng

43.850.000 

Model:GU160T/A-K/GUL160W/A-M

Công suất: 55.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu: Gree

Xuất Xứ: Trung Quốc

Bảo Hành: 36 tháng

18.850.000 

Model:GKH18K3HI/GUHN18NK3HO

Công suất: 18.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu: Gree

Xuất Xứ: Trung Quốc

Bảo Hành: 36 tháng

31.300.000 

Model:GKH36K3HI/GUHN36NM3HO

Công suất: 36.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu: Gree

Xuất Xứ: Trung Quốc

Bảo Hành: 36 tháng

36.250.000 

Model:GKH42K3HI/GUHN42NM3HO

Công suất: 42.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu: Gree

Xuất Xứ: Trung Quốc

Bảo Hành: 36 tháng

41.250.000 

Model:GKH48K3HI/GUHN48NM3HO

Công suất: 48.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu: Gree

Xuất Xứ: Trung Quốc

Bảo Hành: 36 tháng