Xem tất cả 20 kết quả

2.800.000 

Model: MSAFBU-07HRD

Công suất: 7.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu: Midea

Xuất Xứ: Việt Nam

Bảo Hành: 24 tháng

2.900.000 

Model: MSAFBU-09HRD

Công suất: 9.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu: Midea

Xuất Xứ: Việt Nam

Bảo Hành: 24 tháng

2.950.000 

Model: MSAFBU-12HRD

Công suất: 12.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu: Midea

Xuất Xứ: Việt Nam

Bảo Hành: 24 tháng

4.700.000 

Model: MSAFCU-18HFR

Công suất: 18.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu: Midea

Xuất Xứ: Việt Nam

Bảo Hành: 24 tháng

6.000.000 

Model: MSAFCU-24HFR

Công suất: 24.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu: Midea

Xuất Xứ: Việt Nam

Bảo Hành: 24 tháng

5.950.000 

Model: MCA3I-07HRF

Công suất: 7.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu: Midea

Xuất Xứ: Việt Nam

Bảo Hành: 12 tháng

6.050.000 

Model: MCA3I-09HRF

Công suất: 9.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu: Midea

Xuất Xứ: Việt Nam

Bảo Hành: 12 tháng

6.700.000 

Model: MCA3U-12HRF

Công suất: 12.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu: Midea

Xuất Xứ: Việt Nam

Bảo Hành: 12 tháng

7.900.000 

Model: MCA3U-18HRF

Công suất: 18.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu: Midea

Xuất Xứ: Việt Nam

Bảo Hành: 12 tháng

5.350.000 

Model: MTIU-07HWF

Công suất: 7.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu: Midea

Xuất Xứ: Việt Nam

Bảo Hành: 12 tháng

5.500.000 

Model: MTIU-09HWF

Công suất: 9.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu: Midea

Xuất Xứ: Việt Nam

Bảo Hành: 12 tháng

5.700.000 

Model: MTIU-12HWF

Công suất: 12.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu: Midea

Xuất Xứ: Việt Nam

Bảo Hành: 12 tháng

7.050.000 

Model: MTIU-18HWF

Công suất: 18.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu: Midea

Xuất Xứ: Việt Nam

Bảo Hành: 12 tháng

7.800.000 

Model: MTIU-24HWF

Công suất: 24.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu: Midea

Xuất Xứ: Việt Nam

Bảo Hành: 12 tháng

14.600.000 

Model: M2OF-14HFN1-Q

Công suất: 15.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu: Midea

Xuất Xứ: Trung Quốc

Bảo Hành: 12 tháng

16.400.000 

Model: M2OF-18HFN1-Q

Công suất: 18.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu: Midea

Xuất Xứ: Trung Quốc

Bảo Hành: 12 tháng

20.350.000 

Model: M3OE-21HFN1-Q

Công suất: 21.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu: Midea

Xuất Xứ: Trung Quốc

Bảo Hành: 12 tháng

23.450.000 

Model: M4OE-28HFN1-Q

Công suất: 28.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu: Midea

Xuất Xứ: Trung Quốc

Bảo Hành: 12 tháng

28.500.000 

Model: M4OB-36HFN1-Q

Công suất: 36.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu: Midea

Xuất Xứ: Trung Quốc

Bảo Hành: 12 tháng

30.950.000 

Model: M5OE-42HFN1-Q

Công suất: 42.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu: Midea

Xuất Xứ: Trung Quốc

Bảo Hành: 12 tháng