Xem tất cả 9 kết quả

15.150.000 

Model:FC21MMC

Công suất: 21.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu : Funiki

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 30 tháng

16.900.000 

Model:FC27MMC

Công suất: 27.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu : Funiki

Xuất Sứ: Malaysia

Bảo Hành: 30 tháng

22.700.000 

Model: FC36MMC

Công suất: 36.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu : Funiki

Xuất Sứ: Malaysia

Bảo Hành: 30 tháng

29.850.000 

Model:FC50MMC

Công suất: 50.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu : Funiki

Xuất Sứ: Malaysia

Bảo Hành: 30 tháng

56.750.000 

Model:FC100MCC

Công suất: 100.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu : Funiki

Xuất Sứ: Malaysia

Bảo Hành: 30 tháng

17.950.000 

Model: FH27MMC

Công suất: 27.000 btu

Loại : Hai chiều

Thương Hiệu : Funiki

Xuất Sứ: Malaysia

Bảo Hành: 30 tháng

23.700.000 

Model: FH36MMC

Công suất: 36.000 btu

Loại : Hai chiều

Thương Hiệu : Funiki

Xuất Sứ: Malaysia

Bảo Hành: 30 tháng

30.800.000 

Model: FH50MMC

Công suất: 50.000 btu

Loại : Hai chiều

Thương Hiệu : Funiki

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 30 tháng

59.550.000 

Model: FH100MCC

Công suất: 100.000 btu

Loại : Hai chiều

Thương Hiệu : Funiki

Xuất Sứ: Malaysia

Bảo Hành: 30 tháng