Hiển thị 1–20 trong 86 kết quả

26.950.000 

Model:FVRN71BXV1V/RR71CBXV1V

Công suất: 28.000 btu

Loại : Một chiều

Thương Hiệu:Daikin

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 12 tháng

32.350.000 

Model:FVRN100BXV1V/RR100DBXV1V

Công suất: 36.000 btu

Loại : Một chiều

Thương Hiệu:Daikin

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 12 tháng

35.800.000 

Model:FVRN125BXV1V/RR125DBXY1V

Công suất: 42.000 btu

Loại : Một chiều

Thương Hiệu:Daikin

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 12 tháng

44.550.000 

Model:FVRN140BXV1V/RR140DBXY1V

Công suất: 45.000 btu

Loại : Một chiều

Thương Hiệu: Daikin

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 12 tháng

35.200.000 

Model:FVA50AMVM/RZA50DV2V

Công suất: 18.000 btu

Loại : Hai chiều

Thương Hiệu: Daikin

Xuất Xứ:Trung Quốc/ Thái Lan

Bảo Hành: 12 tháng

41.500.000 

Model:FVA60AMVM/RZA60DV2V

Công suất: 21.000 btu

Loại : Hai chiều

Thương Hiệu: Daikin

Xuất Xứ:Trung Quốc/ Thái Lan

Bảo Hành: 12 tháng

45.600.000 

Model:FVA71AMVM/RZA71DV1

Công suất: 24.000 btu

Loại : Hai chiều

Thương Hiệu:Daikin

Xuất Xứ:Trung Quốc/ Thái Lan

Bảo Hành: 12 tháng

53.950.000 

Model:FVA100AMVM/RZA100DV1

Công suất: 34.000 btu

Loại : Hai chiều

Thương Hiệu: Daikin

Xuất Xứ:Trung Quốc/ Thái Lan

Bảo Hành: 12 tháng

18.650.000 

Model: CU/CS-C18FFH

Công suất: 18.000 btu

Loại : Một chiều

Thương Hiệu: Panasonic

Xuất Xứ: Trung Quốc

Bảo Hành: 12 tháng

27.650.000 

Model: CU/CS-C28FFH

Công suất: 28.000 btu

Loại : Một chiều

Thương Hiệu: Panasonic

Xuất Xứ: Trung Quốc

Bảo Hành: 12 tháng

37.000.000 

Model: CU/CS-C45FFH

Công suất: 45.000 btu

Loại : Một chiều

Thương Hiệu: Panasonic

Xuất Xứ: Trung Quốc

Bảo Hành: 12 tháng

33.600.000 

Model: CU/CS-E28NFQ

Công suất: 28.000 btu

Loại : Hai chiều

Thương Hiệu: Panasonic

Xuất Xứ: Trung Quốc

Bảo Hành: 12 tháng

22.850.000 

Model: APNQ24GS1A4

Công suất: 24.000 btu

Loại : Một chiều

Thương Hiệu: LG

Xuất Xứ: Thái Lan/Hàn Quốc

Bảo Hành: 12 tháng

27.250.000 

Model: APNQ30GR5A4

Công suất: 30.000 btu

Loại : Một chiều

Thương Hiệu: LG

Xuất Xứ: Thái Lan/Hàn Quốc

Bảo Hành: 12 tháng

34.750.000 

Model: APNQ36GR5A4

Công suất: 36.000 btu

Loại : Một chiều

Thương Hiệu:LG

Xuất Xứ: Thái Lan/Hàn Quốc

Bảo Hành: 12 tháng

34.750.000 

Model:APNQ36GR5A4/AUUQ36LH4

Công suất: 36.000btu 3fa

Loại : Một chiều

Thương Hiệu: LG

Xuất Xứ: Thái Lan/Hàn Quốc

Bảo Hành: 12 tháng

25.650.000 

Model: FDF71CNV-S5

Công suất: 24.000 btu

Loại : Một chiều

Thương Hiệu:Mitsubishi Heavy

Xuất Xứ: Thái Lan

Bảo Hành: 24 tháng

33.950.000 

Model: FDF125CSV-S5

Công suất: 45.000 btu

Loại : Một chiều

Thương Hiệu:Mitsubishi Heavy

Xuất Xứ: Thái Lan

Bảo Hành: 24 tháng

15.150.000 

Model:FC21MMC

Công suất: 21.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu : Funiki

Xuất Xứ: Malaysia

Bảo Hành: 30 tháng

16.900.000 

Model:FC27MMC

Công suất: 27.000 btu

Loại : một chiều

Thương Hiệu : Funiki

Xuất Sứ: Malaysia

Bảo Hành: 30 tháng